نام کتاب: بررسی
دانلود کتاب درباره ریشه عاطفی و زمینه های مارکسیسم
نویسنده: علی صفائی حائری

موضوعات: طبیعت، تاریخ، بررسی تاریخ، حکومت اسلامی، تبیین آزادی، برده داری، انقلاب اسلامی، طبقات اجتماعی، تساوی زن و مرد، شغل، نابرابری در ارث، دیه و خون بها، حجاب و آزادی روابط، زیر بنای حجاب، وسعت حجاب، مقدار حجاب و برخورد، مالکیت اسلامی، مفهوم مالکیت، اقسام مالکیت، سرمایه داری و ملک داری

استاد صفائی حائری در جمع بندی این کتاب می فرماید:

مارکسیسم یک مسأله است و در جامعه ی ما یک پدیده و یک حادثه است. ما گاهی حادثه ها و پدیده ها را محکوم می کنیم و از آن ها چشم می پوشیم و گاهی حادثه ها و پدیده ها را محکوم می کنیم و از آن ها چشم می پوشیم و گاهی آن را محاکمه می کنیم و تبیین می کنیم و تحلیل می کنیم. بیدارهای آگاه، جرم را و مجرم را مداوا می کنند، نه مجازات؛ مگر در آخرین مرحله که خودِ مجازات، دوای درد باشد و بریدن، آخرین درمان.

محکوم کردن این پدیده و پیش از محاکمه اعدام کردن، این مسأله، از نفوذ آن نمی کاهد. و مجازات ها، حتی در سطح قطع روابط، آن ها را منزوی نمی سازد.

ما در برابر مارکسیسم، گاهی به طرح مسائل فکری و فلسفی پرداختیم تا ریشه ی الحادی آن را بخشکانیم. و گاهی به بررسی و نقد علمی آن پرداختیم تا غیر علمی و یا ضد علمی بودنش را نشان بدهیم، در حالی که ریشه ی این مکتب، در فکر و اندیشه پنهان نبوده، که در سطح عاطفه و احساسِ دسته هایی که به آن ها اشاره می کنیم رخنه نموده است.

آن ها با آگاهی بر روی مهره هایی کارشان را شروع می کنند که دردها و رنج ها و یا تحمیل ها و فشارهای مذهبی و یا ابهام و گنگی مذهبع در آن ها زمینه ی الحادی را آماده نموده و دنبال دستاویز علمی می گردند تا به اتکای آن، در صف روشنفکران این روزگار هم جای پایی باز کنند.

شاید بپسندید:  دانلود برگزیده تفسیر نمونه سوره رعد با فرمت ورد و پی دی اف

باز این ها، برای مبارزه با تبعیض و استثمار و استعمار، احتیاج به بنیادهای عمیق و هدف های بلند و راه های پر پیچ و خم و بارهای سنگین تکالیف، ندارند و بدون نماز و روزه و هزار برنامه ی ریز و درشت می توانند به وظیفه ی انقلابی روشنفکرانه و در عین حال روابط آزاد و عشق های باز هم برسند و تکیه گاهی در میان ابر قدرت ها بیابند.

در این کتاب به بررسی ریشه عاطفی و زمینه های عمومی آن می پردازیم. برای دانلود کتاب می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.
دانلود کتاب درباره ریشه عاطفی و زمینه های مارکسیسم