دانلود کتاب درباره بیماری های اعصاب و روان
دانلود کتاب درباره بیماری های اعصاب و روان
جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام، دیگری را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. عوارض و علائم بیماری جسمی معمولا با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک می باشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا می کند و در اوایل بیماری یک حس و حالت های مبهمی است که فرد به راحتی آن را درک نمی کند

بیماری های روانی اقسام مختلفی دارد از جمله: بیماری های خلقی. بیماری های خلفی همان حالت پایدار یک فرد است که گاهی به طور طبیعی در طیفی از شادی و غم در نوسان است. بیمار یهای خلقی با احساس های نابهنجار افسردگی و یأس مشخص می شوند که فرد به صورت مداوم حالت دارای حالات های مذکور می شود و انواع آن عبارتند از: بیماری های افسردگی و بیماری های اختلال دو قطبی.

از دیگر بیماری های روانی بیماری اضطرابی می باشد. بیماری اضطرابی در بعضی شرایط و مواقع امری طبیعی است اما اگر به صورت احساس فراگیری از نگرانی یا وحشت در آید بیماری تلقی می گردد که انواع آن عبارتند است از: اختلال هول ی همان پانیک: اختلال هول دوره ای از ترس یا ناراحتی شدید است که ابتدا و انتهای آن مشخص می باشد که اغلب با بازار هراسی همراه می باشد که علائم آن به صورت تپش قب، تعریق، لرزش، احساس خفگی،‌درد سینه، تهوع، سرگیجه، ترس از دیوانه شدن و یا مردن، مورمور شدن، سرما لرزه و … می باشد.

از دیگر بیماری های اضطرابی بیماری هراس های بیمارگونی یا همان فوبیا می باشد. در این حالت فرد، ترس مداوم و شدید از موقعیت های معین یا اشیاء خاص و یا مکان های خاص دارد وا نواع مختلفی مانند هراس اختصاصی، جمعیت هراسی، بازار هراسی و … دارد.

شاید بپسندید:  دانلود کتاب ده گفتار شهید مطهری

از دیگر بیماری های اضطرابی بیماری اختلال وسواسی می باشد. وسواس عبارت است از: فکر، احساس، اندیشه یا حسی عود کننده و مزاحم و اجبار نیز فکر یا رفتاری آگاهانه، معیارمند و عود کننده است مانند: شمارش، وارسی، اجتناب، شستشو و … که این افکار وسواسی باعث اضطراب و رفتار های اجباری باعث کاهش اضطراب می شود.

از دیگر بیماری های اضطرابی بیماری اختلال فشار روانی پس از آسیب می باشد. این بیماری مجموعه ای از علائم است که پس از دیدن یا شنیدن با یک عامل فشار آسیب زای بی نهایت شدید برای فرد بوجود می آید که فرد به صورت ترس و درماندگی به این تجربه پاسخ می دهد و واقعه را دائما در ذهن خود مجسم می کند و در عین حلا می خواهد از یادآوری آن اجتناب کند.

از دیگر بیماری های اضطرابی بیماری اختلال اضطرابی فراگیر می باشد.

از دیگر بیماری های روانی اختلالات روان پریشانه سایکوز می باشد. این گونه بیماران به صورت چشمگیر حس واقعیت سنجی آنان مختل می شود و فرد علی رغم داشتن توهم یا هذیان نسبت به بیماری خود بصیرت و آگاهی ندارد.

شما می تواند سایر بیماری های روان و اعصاب را در این کتاب مشاهده کنید.
دانلود کتاب درباره بیماری های اعصاب و روان