نام کتاب: خط انتقال معارف
دانلود کتاب درباره انتقال معارف
نویسنده: علی صفائی حائری

موضوعات: مراحل انتقال معارف، حمل علم، ویژگی های علم، موانع دست یابی به علم، آثار حمل علم، تبلیغ علم، روش انتقال معارف، عوامل انتقال معارف، استدلال و تمثیل، بسترهای انتقال معارف، عوامل حفظ علم، مسئولیت عالم، جوانی و فرصت سوزی، بهترین عمل شب قدر و …

در ابتدای این کتاب ارزشمند این چنین بیان می کند: دغدغه ای که مدتی است گرفتارش هستم و بنا دارم آن را مطرح کنم این نکته است که ما حمل امانت و ادای امانت نکرده ایم.

شبی در جمع دوستان دور هم نشسته بودیم و صحبتی شد. دیدم اکثر کسانی که آن جا بودند بچه هایی بودند که خودم به گوششان اذان خوانده ام. شاهد چشم باز کردن و زبان باز کردن و راه رفتنشان بوده ام. آدم شیرینی هایشان را فراموش نمی کند.

اطراف خودم را که نگاه می کردم، پدران این بچه ها را می دیدم که همه جوانانی بودند که به عنوان نسل جدید وارد حوزه شده بودند. ما بین این دو نسل، نسلی که از آن گرفتیم و نسلی که باید به او می پرداختیم، کم کاری کرده ایم.

اساسا مسأله همین ایمان و کفر است. این مهم نیست که این شخص یهودی است یا مسیحی یا شیعه یا سنی، مهم این است که آن ها آنچه را که یافته اند، با آن زندگی کرده اند یا از آن چشم پوشیده اند؟
دانلود کتاب درباره انتقال معارف

شاید بپسندید:  دانلود برگزیده تفسیر نمونه سوره ص با فرمت ورد و پی دی اف