دانلود کتاب درآمدی بر علم اصول
دانلود کتاب درآمدی بر علم اصول
نویسنده: علی صفائی حائری

تعداد صفحات: ۷۷

موضوعات: فقه و نمودهایش، دوره های فقه، ضرورت تحول فقه و اصول، اصول گسترده، تاریخ اصول، تحول اصول، نگاه تطبیقی به اصول، تعریف اصول، موضوع علم اصول، غایت علم اصول، تمایز علوم، جایگاه فقه و شؤون فقیه،  سیر تطور فقه، تطور فقه عامه، طرح جامع، ملاک ارزیابی طرح ها در فقه، وسعت فقه، مسئولیت های فقیه و … می باشد.

کتاب در آمدی بر علم اصول یکی از اثار ارزشمند استاد صفائی حائری می باشد. این استاد بزرگوار در مقدمه این کتاب می فرمایند: در رابطه با وضع درسی حوزه و در رابطه با سطح علمی حوزه، حرف ها بسیار است. من در گذشته به استاد و درس معتقد بودم و گمان می کردم که مشکل کتاب ها و مشکل علمی حوزه را استاد می تواند عهده دار شود ولی با مشکل استاد و کمبود و یا بی حالی و بی خیالی استاد باید به محصل و درس روی آورد. در واقع این محصل است که باید با طلب بیشتر و تأمل زیادتر و جمع بندی از آنچه که هست و از نیازهایی که نهفته و اشکار است، به حرکت علمی حوزه و جنبش تعلیمی آن کمک نماید. چون احساس تعلم و احساس نقد و تحلیل و جمع بندی از آنچه که هست و از آنچه باید باشد و نگاه جامع به سیر تاریخی و حرکت هر علم، می تواند جای خالی استاد کامل را تا حدودی پر کند و از احساس یأس و خستگی و پوچی و بی حاصلی جلوگیری نماید.

این کتاب ارزشمند را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید
دانلود کتاب درآمدی بر علم اصول

شاید بپسندید:  دانلود برگزیده تفسیر نمونه سوره کافرون با فرمت ورد و پی دی اف