خدمات متقابل اسلام و ایران
دانلود کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران
نویسنده: شهید مطهری

موضوعات اصلی: نقش روشنفکران، مرزهای واقعی، عوامل وحدت، اسلام از نظر ملیت ایرانی، ملت پرستی در عصر حاضر، ملیت از نظر اجتماعی، تعصبات ملی، ناسیونالیسم، مقیاس ملیت، انترناسیونالیسم اسلامی، داعیه ی جهانی اسلام، اسلام ایرانیان، خدمات ایرانیان به اسلام از کی شروع شد، ایرانیان در یمن، اسلام «باذان» ایرانی و سایر ایرانیان مقیم یمن، ارتداد اسود عنسی و مبارزه ایرانیان با وی، نامه حضرت رسول به ایرانیان یمن، توطئه ایرانیان برای کشتن اسود عنسی، مبارزه ی ایرانیان یمن با گروهی از مرتدین عرب، غلبه اسلام بر تعصبات، خدمات اسلام به ایران، ایین مسیحی، ایین مانوی، آیین مزدکی، آیین بودایی، عقاید آریایی، عقاید آریایی قبل از زردشت، تحولات عقاید آریایی پس از زردشت، ثنویت زردشتی، آیین زردشتی از نظر فقه اسلامی، ثنویت پس از زردشت، ثنویت مانوی، ثنویت مزدکی، مزدیسنا و ادب پارسی، کتابسوزی ایران و مصر، خدمات ایران به اسلام، اسلام در کشمیر، اسلام در جنوب شرقی آسیا و آفریقای شرقی، خدمات اسلامی ایرانیان در مغرب و شمال آفریقا، حکام خراسانی در مصر و آفریقای شمالی، دو قرن سکوت و …

توضیحات مختصر در مورد کتاب: در این روزگار که بیش از هر روزگار دیگری، برخوردها و تصامات و روابط میان ملل گوناگون موضوع روز شده است، یکی از مسائل و شاید یکی از اساسی ترین آن ها مسأله ملیت خواهی و ناسیونالیسم و عناصر سازنده و حدود و ثغور آن است.

در هیمن دو سه دهه اخیر، ملت های زیادی که شمار آن ها از ۵۰ افزون است، به وجود آمدند یا نام و شکل و عنوان گرفتند. در مقابل، اگر ملیتی از بین نرفته، کشورها و ملیت هایی به دو یا چند پاره تقسیم شده، هر کدام راه معینی در پیش گرفته اند یا ملتی با خصوصیات فکر ی و مذهبی و جغرافیایی معین تغییر محتوا داده و از یک سیستم فکری و اجتماعی به سیستمی کاملا مخالف با آن تغییر کرد. و همه ی این تولد و تحول ها همراه با سال ها مبارزه و مقاومت و تلاش و خونریزی بوده، مقادیر بی نهایتی از وقت و نیرو و استعدادها را در راه خود به خدمت گرفته، حتی قربانی های کوچک و عظیمی داشته است.

شاید بپسندید:  دانلود کتاب آشنایی با قرآن ج۱۴

برای دانلود این کتاب ارزشمند در مورد تاریخ متقابل اسلام و ایران از لینک زیر استفاده نمایید.
دانلود کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران