دانلود کتاب ختم نبوت
دانلود کتاب ختم نبوت
نام کتاب: ختم نبوت

نویسنده: شهید مطهری

موضوعات اصلی: راز ختم نبوت، ختم نبوت از دیدگاه اسلام، تفاوت تعلیمات آسمانی پیامبران، سیر تکاملی از نظر قرآن، پیوند و رابطه نبوت ها، مراتب سیر و سلوک معنوی، نبوت تبلیغی، انواع نیازمندی ها، نقد فرضیه نسبی بودن حق عدالت و اخلاق و …

توضیحات مختصر در مورد این کتاب: ظهور دین اسلام با اعلام جاودانگی آن و پایان یافتن دفتر نبوت توأم بوده است. مسلمانان همواره ختم نبوت را امر واقع شده تلقی کرده اند. هیچ گاه برای آن ها این مسئله مطرح نبوده که پس از حضرت محمد صلی الله علیه و اله پیغمبر دیگری خواهد آمد یا نه. چه، قرآن کریم با صراحت پایان یافتن نبوت را اعلام و پیغمبر بارها آن را تکرار کرده است. در میان مسلمین اندیشه ی ظهور پیغمبر دیگر، مانند انکار یگانگی خدا یا انکار قیامت، با ایمان به اسلام همواره ناسازگار شناخته شده است.

تلاش و کوششی که در میان دانشمندان اسلامی در این زمینه به عمل آمده است، تنها در این جهت بوده که می خواسته اند به عمق این اندیشه پی ببرند و راز ختم نبوت را کشف کنند.

وارد بحث ماهیت وحی و نبوت نمی شویم. قدر مسلّم این است که وحی، تلقی و دریافت راهنمایی است از راه اتصال ضمیر به غیب و ملکوت. نبی، وسیله ی ارتباطی است میان سایر انسان ها و جهان دیگر و در حقیقت پلی است میان جهان انسان ها و جهان غیب.

نبوت از جنبه ی شخصی و فردی، مظهر گسترش و رقاء شخصیت روحانی یک فرد انسان است و از جنبه ی عمومی، پیام الهی است برای انسان ها به منظور رهبری آن ها که به وسیله ی یک فرد به دیگران ابلاغ می گردد.
دانلود کتاب ختم نبوت

شاید بپسندید:  دانلود برگزیده تفسیر نمونه سوره حدید با فرمت ورد و پی دی اف