دانلود کتاب خاتمیت
دانلود کتاب خاتمیت
نام کتاب: خاتمیت

نویسنده: شهید مطهری

خاتمیت در قرآن و حدیث، معنی لغوی خاتم، رابطه هدایت غریزی و عقلی، فرق رسول و نبی، فلسفه ختم نبوت تشریعی چیست، شبهه درباره احتیاج به امام در منطق شیعه، فلسفه ارسال انبیا از نظر قرآن، رابطه ی نسخ شرایع با ادوار تمدن، تعریف خاتمیت، اشتباه مارکسیسم، نقش علما در دین خاتم، داستان میرزای قمی و خواندن شاهنامه، سؤالات قلندری، مسئله ارتزاق اهل علم، دستورات مثبت دین درباره ی عالم دینی، اجتهاد قیاسی، اجتهاد غیر قیاسی، ارکان خاتمیمت، وضع خاص موضوعات تفقه و اجتهاد، حدیث لا ضرر، قاعده ی لا حرج و لا ضرر و حق وتو، نهی از معاملات غرری، قابلیت پایان ناپذیر منابع اسلامی، داستان اعمش و ابو حنیفه، حقوق زن در قرآن، ادله ی توحید در قرآن و …

عنوان ختم نبوت بر پیغمبر خاتم صلی الله علیه و اله و سلم عنوانی است که خود قرآن کریم داده است. قرآن کریم او را «خاتم النبیین» خوانده است و در این مطلب بحثی برای یک نفر مسلمان نیست. برای یک مسلمان ممکن نیست چنین مسئله ای مطرح باشد که آیا بعد از پیامبر ما پیامبر دیگری هم هست یا نیست. تصور اینکه بعد از پیغمبر ما پیغبر دیگری در دنیا بیاید، با ایمان به پیغمبری این پیغمبر منافات دارد. شما اگر بخواهید این جور پیش خودتان تصور کنید، بگویید که من به نبوت رسول اکرم اسلام ایمان دارم، در عین حال شاید پس از او هم پیغمبری آمده است یا پیغمبری خواهد آمد، این «شایدِ» شما با ایمان به پیغمبری پیغمبر اسلام منافات دارد، معنایش این است که شما به پیغمبر اسلام و قرآن ایمان ندارید. همان طوری که اگر کسی بگوید من به قرآن ایمان دارم ولی به توحید و به خدا ایمان ندارم، می گویند این تناقض است زیرا قرآن کتاب توحید است و ایمان به آن برابر است با ایمان به وحدانیست خدا، یا اگر کسی بگوید من به قرآن ایمان دارم ولی به معاد ایمان ندارم، تناقض است زیرا قرآن کتابی است که مملوّ است از اعتقاد به معاد، همین طور است موضوع ختم نبوت به خاتم الانبیاء.

شاید بپسندید:  دانلود کتاب درباره طرح کلی اسلام

برای دانلود این کتاب ارزشمند از لینک زیر استفاده نمایید.
دانلود کتاب خاتمیت