دانلود کتاب حج
دانلود کتاب حج
نام کتاب: حج

نویسنده: شهید مطهری

موضوعات اصلی: تفاهمات اسلامی، نقش حج در وحدت و تفاهم مسلمانان، اخلاق و آداب سفر، فلسفه احرام چیست، اسرار حج، تأثیر حج در چین، حج از جنبه اجتماع مسلمانان، فواید حج از نظر ویل دورانت و …

اسلام به اتفاق و اتحاد مسلمین فوق العاده عنایت دارد و وحدت اسلامی یکی از هدف های بزرگ اسلام به شمار می رود و بر مسلمانان و مخصوصا داعیان خیر و ارشاد کنندگان خلق و آمران به معروف و ناهیان از منکر است که در طریق تحقق یافتن این هدف بزرگ اسلامی کوشش کنند و لا اقل آتش اختلافات را دامن نزنند.

در آیه ۱۳ سوره شوری، خداوند می فرماید دین را بپا دارید و در آن پراکنده نشوید، آنچه تو به آن دعوت می کنی بر مشرکان گران و دشوار است.

این آیه کریمه می خواهد بفهماند چون مخالفان اسلام با هدف های اسلامی مخالفند آرزومند تفرق و پراکندگی آن ها می باشند و از وحدت مسلمانان می ترسند، آن ها هستند که آتش های تفرقه و اختلاف را دامن می زنند و موانع برای وحدت مسلمین ایجاد می کنند.
نزاع ها بر دو قسم است: بعضی نزاع ها مربوط به تضاد منافع آنی افراد استع اما بعضی نزاع ها ریشه عقیده ای دارند. این هاست که فوق العاده خطرناک است، اینهاست که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و بحث ها و جدل ها و کتاب ها و نوشته ها به وجود می آورد و قرن ها ادامه پیدا می کند و هرچه زمان می گذرد بر موجبات آن افزوده می شود و شکاف عمیق تر می گردد.

برای دانلود این کتاب ارزشمند در مورد آیین حج و مطالب مهم پیرامون این موضوع، از لینک زیر استفاده نمایید.
دانلود کتاب حج

شاید بپسندید:  دانلود برگزیده تفسیر نمونه سوره صافات با فرمت ورد و پی دی اف