دانلود کتاب بررسی اجمالی نهضت های اسلامی
دانلود کتاب بررسی اجمالی نهضت های اسلامی
نام کتاب: بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر

نویسنده: استاد شهید مطهری

موضوعات اصلی: جنبش های اصلاحی در تاریخ اسلام، جنبش سید جمال، شیخ محمد عبده، کواکبی، افوک اندیشه اصلاح در جهان عرب، اقبال، حرکت های اصلاحی شیعی در صد سال اخیر،‌ نهضت اسلامی ایران، ماهیت نهضت اسلامی ایران، آفات نهضت اسلامی ایران و …

توضیحات مختصر در مورد کتاب:

کتابی که این مطلب برای دانلود فراهم شده است در موضوع اصلی بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد سال اخیر می باشد. این کتاب ارزشمند برگرفته از سخنرانی های عالم شهید حضرت آیت الله مطهری می باشد. این عالم بصیر و آگاه به زمان، موضوعات بسیار دقیقی را در سخنرانی هایشان مطرح می فرمایند.

ایشان در این کتاب به عنوان نمونه در اولین بخش به تعریف واژه اصلاح می پردازند.

اصلاح یعنی سامان بخشیدن، نقطه مقابل افساد است که به معنی نابسامانی ایجاد کردن است. اصلاح و افساد یکی از زوج های متضاد قرآ> است که مکرر در قرآن مطرح می شوند. زوج های متضاد یعنی آن واژه های اعتقادی و اجتماعی که دو به دو برابر یکدیگر قرار گرفته اند و به کمک یکدیگر بهتر شناخته می شوند از قبیل توحید و شرک، ایمان و کفر، هدایت و ضلالت، عدل و ظلم، خیر و شر، اطاعت و معصیت، شکر و …

برخی از این زوج های متضاد زا آن جهت در کنار یکدیگر مطرح می شوند که یکی باید نفی و طرح شود و دیگری جامه ی تحقق بپوشد. اصلاح و افساد از این قبیل است. مورد استعمال اصلاح در قرآن گاهی رابطه ی میان دو فرد است (اصلاح ذات البین) و گاهی محیط خانوادگی و گاهی محیط اجتماعی می باشد که اکنون مورد بحث ماست.

برای دانلود این کتاب ارزشمند از لینک زیر استفاده نمایید.
دانلود کتاب بررسی اجمالی نهضت های اسلامی

شاید بپسندید:  دانلود کتاب درباره فواید و آداب ازدواج در آیات و روایات