دانلود کتاب انسان و سرنوشت
دانلود کتاب انسان و سرنوشت
نام کتاب: انسان و سرنوشت

نویسنده: استاد شهید مطهری

تعداد صفحات: ۱۳۰

موضوعات اصلی: عظمت و انحطاط مسلمین، تمدّن عظیم اسلامی، مایه گرفتن تمدن جدید از تمدن اسلامی، دیدگاه گوستاولوبون درباره تمدن، سخنان ویل دورانت درباره تمدن، علل انحطاط مسلمین، عناصر اخلاقی انحطاط، سخنان واشنگتن ارونگ آمریکایی به قضا و قدر، سخنان واشنگتن ارونگ درباره انحطاط مسلمین، انتقاد سخنان واشنگتن ارونگ، انسان و سرنوشت، دیدگاه قرآن به سرنوشت، دیدگاه قرآن به اختیار و اراده، مباحثه غیلان دمشقی و ربیعه الرأی، مباحثه ی ابو اسحاق اسفراینی و قاضی عبد الجبار معتزلی، نظامات لا یتغیر از نظر قرآن، تفاوت عقیده قضا و قدر الهی و جبر مادی، سطح عالی منطق اسلام در معارف الهی، نظر ویل دورانت به قضا و قدر الهی، نظر دومینیک سوردل به قضا و قدر و …

توضیحات کوتاه درباره کتاب:

مسأله سرنوشت قضا و قدر که در این کتاب تحقیقی درباره آن صورت گرفته است، جزء مسائل فلسفی است و اگر بنا باشد در ردیف واقعی خود قرار گیرد، باید آن را در فلسفه در میان فلسفی جستجو کرد، ولی در این کتاب از ردیف اصلی خود خارج شده و در ردیف یک سلسفه مسائل دیگر قرار گرفته است.

مسائل علمی و فلسفی هر کدام ردیف خاصّی دارند که از طریق موضوعات آن ها و یا از طریق هدف و نتجه ای که از یاد گرفتن آن حاصل می شود، تعیین می گردد.

مسأله سرنوشت و قضا و قدر، چه از نظر موضوعی و چه از نظر هدف تعلیماتی، در ردیف مسائل فلسفی است، ولی در این کتاب در ردیف مسائلی قرار گرفته که نه از لحاظ موضوع با آن ها مرتبط است و نه از لحاظ نتیجه و هدف تعلیماتی.

برای دانلود این کتاب ارزشمند از لینک زیر استفاده نمایید.
دانلود کتاب انسان و سرنوشت

شاید بپسندید:  دانلود کتاب درباره قیام