دانلود کتاب اخبات صفائی حائری
دانلود کتاب اخبات صفائی حائری
نام کتاب: اخبات

نویسنده: علی صفائی حائری

کتاب اخبات کتاب ارزشمندی از استاد صفائی حائری می باشد. ایشان در مقدمه این کتاب می فرمایند بعضی وقت ها در شب های ماه مبارک، حالتی بر من می گذرد که امیدوارم بتوانم شما را هم در آن حالت داخل و سهیم کنم تا هم کمکی به شما و هم شکر نعمت و عنایتی که به من شده، باشد.

حالتی که بر من گذشت این بود ه انسان از هیچ یک از ذنوب و سیئات و گرفتاری ها دور نیست؛ گرفتاری هایی که اساساً از شک و شرک و نفاق شروع می شود و تا کفر و انواع دیگر فجور و گرفتاری هایی که به قلب ما، به خیال ما، به وهم ما و به تفکرات و تأملات ما و به سایر اعضاء و جوارح ما؛ در بطن و فرج و سمع و بصر و دست و پا و … بر میگردد. آدمی با هیچ یک از این ها فاصله ای ندارد.

این کتاب ارزشمند که در مورد شب های قدر یعنی شب های ۱۹ و ۲۱ و ۲۳ ماه رمضان است می باشد، این کتاب ارزشمند اغرار به رحمت، اخبات و راه وصول، علائم اخبات، زمینه های اخبات، تجلّی اخبات و وسعت آثار، ابتلاء به حالت، اغرار به طاعت، راه رسیدن به اخبات، حقیقت شب قدر، عوامل خوف و وجل و … می باشد

این کتاب ارزشمند را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.
دانلود کتاب اخبات صفائی حائری

شاید بپسندید:  دانلود کتاب درباره سلوک