نام کتاب: استاد و درس، روش آموزش
دانلود کتاب آموزش روش تدریس و آموزش
نویسنده استاد صفائی حائری

موضوعات: هدف آموزش، وظیفه آموزش، مراحل آموزش، مسائل آموزش، کلیدهای تدریس، ملاک های آموزش، روش های آموزش، روش های تدریس و …

استاد صفائی حائری در این کتاب ارزشمند مطالب بسیار مهمی را مطرح می نمایند. از جمله می فرمایند:

استاد خوب کسی نیست که فقط درسش را خوب بدهد و برود. یک استاد باید بیشتر از این که مدرس خوبی باشد مربی خوبی هم باشد. بتواند در دانش آموزان خود شناخت، عشق و استقامت و پشتکار و هماهنگی بوجود بیاورد. درس خوب هنگامی که در جایگاه خوبی ننشیند و با طلب و آمادگی نباشد، همچون وردی است با زبان بیگانه و یا سرودی و زمزمه ای در بازار مسگرها. آن درس در میان غوغای درونی دانشجو گم می شود و یا مفهوم نمی گردد.

اما هنگامی که در شاگرد آمادگی و طلب آمد، او خودش کمک می کند و حتی کسری استاد را با فکر و بحث و سؤال و پرسش جبران می نماید.

برای ایجاد آمادگی و طلب باید به دانشجو شناخت هایی داد: هدف، وظیفه ، مراحل تا هدف، مسائل و سختی های راه

هدف:

هنگامی که هدف روشن نباشد، بر فرض جنبشی و شوری باشد تقلیدی و سنتی است، ریشه ای ندارد و باری نمی آورد. بگذر از این که طالب مجهول حتی از روی تقلید و عادت هم نمی تواند جنبشی داشته باشد، مگر این که بوزینه باشد و یا بی شخصیت و پست.

من افرادی را دیده ام که در دوره های بالا به حیرت رسیده اند که آخر چه کاره ایم و چه خاصیتی داریم و یا به نفرت دست داده اند که ما بی فایده ایم و انگل و حتی مضر و مفسدیم.

و چرا؟

چون این سؤال ها باید از روز اول طرح شده باشد و جواب گرفته باشد. و باید استاد این مسأله را حل کرده باشد؛ آن هم نه به طور کلاسیک که بدان تو باید این هدف را داشته باشی.

شاید بپسندید:  دانلود کتاب درباره حقیقت حج

برای دانلود این کتاب ارزشمند از استاد صفائی حائری از لینک زیر استفاده نمایید.
دانلود کتاب آموزش روش تدریس و آموزش