دانلود کتاب آشنایی یا قرآن جلد ۱۳
دانلود کتاب آشنایی یا قرآن جلد 13
نام کتاب: آشنایی با قرآن ج۱۳

نویسنده: شهید مرتضی مطهری

موضوعات: تفسیر سوره اعلی شهید مطهری، عام بودن مشیت الهی، عوامل رستگاری، تفسیر سوره غاشیه شهید مطهری، اصل سعی و عمل، تفسیر سوره فجر، بین الطلوعین، اکرام یتیم، اطعام مساکین، تفسیر سوره بلد شهید مطهری، معنای حِلّ، تعبیرات قرآن در مورد گناه، مقصود از عقبه، فک رقبه، اصحاب المیمنه، تفسیر سوره شمس شهید مطهری، انواع آزادی، تفسیر سوره لیل شهید مطهری، تفسیر سوره انشراح شهید مطهری،‌ تقویم الهی و …

این کتاب شامل تفسیر سوره های اعلی، غاشیه، فجر، بلد، شمس، لیل، ضحی، انشراح و تین توسط شهید آیت الله مطهری است که در حین مباحث به مسائل بسیار مهم و زیبایی اشاره شده است که در این کتاب آورده شده است.

در این کتاب ارزشمند در مورد موضوعات بسیار مهم و ارزشمندی از جمله عام بودن مشیت الهی، عوامل رستگاری، اصل سعی و عمل، بین الطلوعین، اکرام یتیم، اطعام مساکین، معنای حِلّ، تعبیرات قرآن در مورد گناه، مقصود از عقبه، فک رقبه، اصحاب المیمنه، انواع آزادی و تقویم الهی مطرح شده است.

برای دانلود این کتاب ارزشمند از لینک زیر استفاده نمایید.

شاید بپسندید:  دانلود برگزیده تفسیر نمونه سوره طلاق با فرمت ورد و پی دی اف