دانلود کتاب آشنایی با قرآن ج۱۴
دانلود کتاب آشنایی با قرآن ج14
نام کتاب: آشنایی با قرآن ج۱۴

نویسنده: شهید مرتضی مطهری

موضوعات: تفسیر سوره علق شهید مطهری، مقدمات نزول وحی، مقصود از علق، اعجاز علمی قرآن، دیدگاه اسلام به سقط جنین، تفسیر سوره علق شهید مطهری، ارهاصات رسول اکرم، اولین وحی به پیامبر، نماز در ادیان آسمانی، مزاحمت های مشرکین قریش به پیامبر، تفسیر سوره قدر شهید مطهری، انواع نزول قرآن، وجه تسمیه لیله القدر، تفسیر سوره بینه شهید مطهری، دیدگاه قرآن به اصالت عقل، تفسیر سوره عادیات شهید مطهری،‌ تفسیر سوره قارعه، داستان حارثه، تفسیر سوره عصر شهید مطهری، ارکان انسانیت، تفسیر سوره همزه شهید مطهری،‌ تفسیر سوره کوثر شهید مطهری، ارزش پسر در زندگی قبیله ای، تفسیر سوره کافرون شهید مطهری، تفسیر سوره همزه شهید مطهری، تفسیر سوره توحید شهید مطهری،فرق خلق کردن و زاییدن، لوازم صمدیت و …

کتابی که هم اکنون پیش روی شماست شامل تفسیر سوره های علق، قدر، بینّه، زلزال، عادیات، قارعه، تکاثر، عصر، همزه، فیل، کوثر، کافرون، نصر، مسد، توحید یا اخلاص است. در ضمن مطالب مطرح شده در این تفاسیر بحث های ارزشمندی نیز مطرح شده است که نشانه جامعیت و شاملیت این تفسیر از استاد شهید مرتضی مطهری می باشد.
دانلود کتاب آشنایی با قرآن ج14

شاید بپسندید:  دانلود کتاب معرفت دینی تا حکومت اسلامی