دانلود کتاب آشنایی با قرآن جلد ۱۲
دانلود کتاب آشنایی با قرآن جلد 12
نام کتاب: آشنایی با قرآن جلد ۱۲

نویسنده: شهید مطهری

تعداد صفحات: ۲۲۷

موضوعات: تفسیر سوره عبس، نقش رؤسای عرب جاهلیت، مصادیق آیه سوره عبس، ترک اولی، عتاب های قرآن به پیامبر، جبرئیل حامل وحی، امام جواد و سیاست خلفای عباسی، نقش تعلیم و تربیت در سرنوشت انسان، ظاهر و باطن قرآن، کتب ضَلال، آزادی تفکر، تذکر آخرت، تفسیر سوره تکویر، توجه به قیامت در قآن، مقدمات قیامت، معنی دقیق انفطار، ماده فطر در قرآن، آیات قرآن و علم بشر، داستان ملّا باشی، اشعار امیر المؤمنین، مرگ زیبا، معنی عدل و توازن، فرق اراده مقهور و اراده حکیمانه، حکایت ابن سینا و ابو سعید الخیر، عتاب امام رضا به زید النّار، معنی کلمه فجّار، ره علمیِ تخلّص از گناه، واعظِ مُطفّف، نقش عمل در ساختن انسان، رباعی فخر الدین رازی، سجین و علیین، شهود مقربین، تفاوت مقام مقربین با مقام ابرار، مقصود از رحیق و تسنیم، معنی آشامیدنی خالص، اُمّل، جزای مسخره کنندگان مؤمنین، معنی بروج در قرآن، قضیه ی اصحاب اخدود، خصوصیات قسم، مقصود از طارق چیست، حفظ نفوس، مکر و خدعه ی خدا و …

این کتاب مشتمل است بر تفسیر سوره های عبس، تکویر، انفطار، مطففین، انشقاق، بروج و طارق و در بین مطالب در مورد موضوعاتی که گفته شد بحث می شود

برای دانلود این کتاب ارزشمند از لینک زیر استفاده نمایید.
دانلود کتاب آشنایی با قرآن جلد 12

شاید بپسندید:  دانلود کتاب درس های اسفار جلد ۱تا ۶