دانلود مداحی درآمد محرم با امام زمان(عج) از وحید قاسمی

 

بـــرای سیــنـــه  زدن  رخــصــتی  بده  آقا

بـــه دســت خــستـه مـن،قـدرتی بده آقا

شبیـه سـال گذشــتـــه  دوبـــاره  آمـــده ام

بـــرای خــوب شـدن فـرصـتـی   بده آقا

دوباره قصد نمـودم کـــه  نـوکـرت  بـاشـم

در ایـــن دو مــاه عـزا،هـمـتــی  بده آقا

دعـای خـیــر پـدر بــــود ، آمــدم  ایـنــــجا

بـه سـفـــــره پـدرم  بــــرکـتــی   بده آقا

ازآن قواره مشکـی که دست فاطمه است

به روضه خوان خـودت،خلعتی  بده آقا

ز  غصه های سر  غرق خـون تو بر نـی

چـگونه ســـر شــکنـم،جـراتـی بـده  آقا

ســر مـطــهـرتـان بـارهـا ز نــی  افــتــاد

میان روضه  به  من  طاقتی   بده   آقا

 

شاید بپسندید:  متن شعر برای شب ازدواج حضرت زهرا(س) و امیرالمومنین(ع) از حامد حجتی