دانلود مداحی برای اصحاب امام حسین(ع) از زهرا بشری موحد

 

از دور تو را دیده ، پسندیده امیر

ساعاتِ خطیری شده ساعات اخیر

دل دل نکن اینقدر ، زمان کوتاه است

ای حرِّ دلم ! سریع تصمیم بگیر

 

شاید بپسندید:  متن شعر مدح شب ازدواج حضرت خدیجه و پیامبر اکرم از علی اکبر لطیفیان