دانلود شعر شهادت حضرت عباس(ع) از محسن عرب خالقی

 

وقتی برای نام تو تصویر می کشم

باور نمی کنم که فقط شیر می کشم

تو شیر بیشه ای و برای جواب خلق

عباس را به صفحه ی تفسیر می کشم

دائم نگاه مهر تو با دوستان بوَد

چون دشمن است دست تو شمشیر می کشم

تنها به لطف چشم تو باید اگر شبی

یک یا حسین از ته دل سیر می کشم

از خاطرات کودکی ام عکس یک علم

با حلقه های کوچک زنجیر می کشم

سر تا سر وجود من اشک است، آفتاب

پای تو هرچه مانده به تبخیر می کشم

وقتی زبان اشک تو را درک می کنم

مشک و لبان تشنه و یک تیر می کشم

آن صحنه ای که از روی زین واژگون شدی

مثل غروب واقعه دلگیر می کشم

 

شاید بپسندید:  شعر مناجات فراق امام زمان(عج)از محمدرضا حسین زاده