دانلود شعر شب ضربت خوردن حضرت علی (ع) از سید محمد بابا میری

 

که دیده در دل محراب پیکری خونین؟

میان شور و شرر سجده با سری خونین

برای وسعت هفت آسمان تداعی شد

دوباره قصه ی پرواز با پری خونین

و رفت باغ به تاراج نهروانی ها

نشست زخم تبر بر صنوبری خونین

زبان روزه نماز پر از جراحت را

سلام داد از اعماق حنجری خونین

بدون شک متولد شده ست این فتنه

از آتشی که زد ابلیس بر دری خونین

شاید بپسندید:  متن شعر برای امام حسین (ع) برای روز اربعین از عباس خوش عمل کاشانی