دانلود روضه شهادت حضرت عباس(ع) از علیرضا شریف

روضه شهادت حضرت عباس(ع) از علیرضا شریف
شمشیرها به بغضِ تو هیهات می کنند

شرمِ مـرا از آمـدن اثبات می کنند

تا آب را بـه خیمه برم دستهای مـن

افتاده اند سـرخ و مناجات می کنند

حالا که رویِ دیدنتان نیست بهتر است

از خـون تمامِ آینه را مـات می کنند

از پشتِ نخل هـای کمین آمـده مرا

در زیـرِ پای خویش ملاقات می کنند

غـوغای زخم های تنِ قطعه قطعه آه

شـرمنده ام ز مـادرِ سادات می کنند

کِل می کِشند پشتِ امامـت شکسته شد

حالِ تـو را به طعنه مُـراعات می کنند

با ضربِ دستِ حرمله چشمی که دیده است

بـازیِ مـوجِ آب مـجـازات می کنند

نوبت رسیده است بـه تـقسیـمِ مُصحَفم

نه حزب و سوره، پخش به آیات می کنند

بر تیرهـای روی تـنـم پـا گـذاشتـه

خیمه بـه خیمه صحبتِ سوغات می کنند

آن نیزه ها که از تنِ مـن سهم بُـرده اند

بـا خنده بر بـقیـه مبـاهـات می کنند

بیهوده نیست لـشکریان حـرص می زنند

دارند ماهِ عـلقـمه خـیـرات مـی کنند

با این غرورِ زخـمیِ مـن خـواهرِ تـو را

در سلسله مـسافـرِ شـامـات مـی کنند

 

شاید بپسندید:  شعر مناجات با امام زمان شب شهادت امام حسن عسکری(ع)