دانلود درباره عاشورا
دانلود درباره عاشورا
نام کتاب: عاشورا

نویسنده: علی صفائی حائری

در این مطلب کتاب ارزشمندی از استاد بزرگوار حضرت حجت السلام صفائی حائری با موضوع عاشورا تهیه شده است. در این کتاب ارزشمند استاد صفائی حائری درباره پیکار امام حسین علیه السلام، ضرورت درگیری امام حسین علیه السلام، تحلیل نبرد امام حسین، شهادت و شفاعت، امر به معروف امام حسین، مبارزه با ستم امام حسین، تشکیل حکومت امام حسین، ابعاد مبارزه امام حسین علیه السلام، هدف امام حسین علیه السلام، انتخاب امام حسین علیه السلام، دانلود کتاب عاشورا صفائی حائری، کتاب عاشورا استاد علی صفائی، کتاب عاشورا علی صفائی حائری،تحقیق درباره مبارزه امام حسین علیه السلام و … بحث می نماید.

ایشان در مقدمه این کتاب می فرمایند زندگی صحنه ی پیکارهاست. زندگی میدان مبارزه هاست.

با این مبارزه هاست که انسان بارور می شود و شکل می گیرد و استعدادهایش را بیرون می ریزد. و با این پیکارهاست که انسان آزادی اش را می یابد و راهش را می شناسد و خودش، در راه خودش و برای مقصد خودش گام بر می دارد.

این مبارزه ها و پیکارها با شکل های گوناگون، انگیزه ها و زیربنا های گوناگون، هدف های گوناگون، و انواع نیاز و مانع ها و سدهای گوناگونی همراه هستند و با همین هدف ها و انگیزه ها و شکل ها و موفقیت در برابر مانع هاست که پیکارها را نقد می زنند. آن پیکار و مبارزه ای به ارزش می رسد که با هدفی بزرگ شروع شود و با انگیزه  ای پاک همراه گردد و در بهترین شکل ها رهبری ببیند.

هر درگیری و هر پیکاری، چه در سطح خانه یا محله یا شهر یا کشور یا جهان، با عاملی همراه است و انگیزه ای دارد.

انگیزه ی برخوردها، ضرورت، آوازه گری ها و شعارها، خودخواهی ها، قدرت طلبی ها، و زیاده خواهی ها، می توانند باشند. ضرورت ها؛ یعنی ضرورت ازادی در جنگ طبقاتی و آزادی بخشی، و ضرورت اقتصادی در دو شکل مواد خام و مصرف.

شاید بپسندید:  دانلود کتاب درباره قیام

ضرورت سیاسی در همبستگی ها و پیمان های قبیله ای و یا ملی و آوازه گری ها؛ یعنی شعارها و تبلیغات و فتنه انگیزی وب ه هم اندازی ها. و خودخواهی ها، چه فردی و چه قبیله ای و چه نِادی و ناسیونالیزمی. و قدرت طلبی؛ مثل جنگ های خشایار شاه و درگیری قهرمان ها.

و در برابر این درگیری ها و این انگیزه ها درگیری های عقیدتی و انگیزه های عالی است که در جهاد اسلامی نمونه دارد.

انگیزه ی این جهاد از عالی ترین انگیزه های سابق عالی تر است؛ چون درگیری های سابق در اوج به خاطر آزادی و استقلال شکل می گرفت، در حالی که انگیزه ی اول جهاد اسلامی از این آزادی وسیع تر و عمیق تر و انسانی تر است.
دانلود درباره عاشورا