نام کتاب: تطهیر با جاری قرآن ۳

مؤلف: علی صفائی حائری

موضوعات: آل عمران، مدثر، انشراح، تین، علق، قدر، بینه، زلزله، عادیات، قارعه، لقمان، بروج، اعلی، غاشیه، فجر، بلد، شمس، لیل، ضحی، تکاثر، عصر

توضیحات:

مجموعه ای که پیش رو دارید مقداری از یادداشت های تفسیری زنده یاد علی صفائی حائری (ره) است. تفسیر ایشان که با نام تطهیر با جاری قرآن چاپ می شد بر اساس روشی انجام می گرفت که شرح مفصل آن در روش برداشت از قرآن آمده. نوشته ی حاضر را قرار بود که بر همان اساس بنویسند، اما حدیث هجران مانع شد.

این مجموعه دارای دو قسمت است.

برخی از این نوشته ها که نسبتا کامل بود، به طور مجزا و بر اسسا روش تفسیری ایشان تنظیم شده و در قسمت اول آمده و برخی دیگر که تنها فضای کلی سوره را بیان می کند در قسمت دوم تحت عنوان یادداشت ها آمده تا زمینه ای باشد برای تأمل بیشتر کسانی که به کار تفسیری مشغول اند.

برای دانلود این کتاب از لینک زیر استفاده نمایید.
دانلود تفسیر قرآن استاد صفائی حائری

شاید بپسندید:  دانلود کتاب ختم نبوت