نام کتاب: تطهیر با جاری قرآن (تفسیر سوره بقره از استاد صفائی حائری)

نویسنده: علی صفائی حائری

مروری بر سوره

در هر حال این مروری بر سوره بقره استو این مرور در پنج قسمت شکل گرفته:

تا آیه ی ۲۰، در نسبت کتاب و هدایت و انسان و تصویرهایی از ایمان و کفر و نفاق و برخودهایی با این دسته ها.

از آیه ۲۱ تا ۲۹، به دعوت عام و هدایت عبودیت می رسیم، با روش ها و معالجه های متعددی که ریب در کتاب و رسول و تنزیل را درمان می نماید.

از آیات ۳۰ تا ۳۹ به داستان خلقت جهان و خلافت انسان می رسیم، با توجه به ولایت و هدایت و ایمان و کفر و امن و عذاب.

از آیه ی ۴۰ تا ۱۰۳ و یا ۱۲۳، که به تاریخ ابراهیمی- اسرائیلی روی می آوریم و ما با داد و ستد های تارخی ایمان و کفر و نفاق و برخودرهای هدایتی و تربیتی قرآ> آشنا می شویم.

تا آخر سوره که به حوزه ی تشریع می رسیم و تشریع عبادات و معاملات و احکام صلات و صوم و حج و عمره و جهاد و اطعمه و اشربه و قصاص و وصیت و انفاق و ارتداد و خمر و میسر و یتامی و نکاح و حیض و ایمان و ایلاء و عده و طلاق و رضاع و صدفات و ربا و دین واشهاد و رهن، در میان تصاویری از تاریخ یهود و داستان هایی از امت های گذشته تعقیب می شود.

هدایت به تشریع و احکام، در حوزه ی تقوا شکل می گیرد؛ چون متقی در مقام عمل است و در جست و جوی ادب و حکم حضور است و پشتوانه ی معرفت و اسلام و محبت و ایمان را با خود دارد؛ ایمان به خدا و غیب و وحی و معاد را.

برای دانلود این کتاب ارزشمند از لینک زیر استفاده نمایید.
دانلود تفسیر سوره بقره استاد صفائی حائری

شاید بپسندید:  دانلود برگزیده تفسیر نمونه سوره زلزله با فرمت ورد و پی دی اف