نام کتاب: تطهیر با جاری قرآن (تفسیر جزء سی ام قرآن کریم)

نویسنده: علی صفائی حائری

توضیحات، تفسیر سوره ناس و فلق، تفسیر سوره توحید، تفسیر سوره مسد، تفسیر سوره نصر، تفسیر سوره کافرون، تفسیر سوره کوثر، تفسیر سوره همزه، تفسیر سوره فیل و ایلاف، تفسیر سوره ماعون

سه اصل است که هنگام برخورد با قرآن کریم ضرورت دارد و بدون آن به بازی کشیده می شویم و در سطح می مانیم و بار نمی دهیم:

درک ضرورت و نیاز به قرآن تا حدی شدیدتر از نیاز به نفس و به خون قلب.

شناخت مواضع آیه ها، تلاوت آیه ها در جایگاهش

جریان انسان به گفته ی حضرت ابراهیم در سه مرحله: انی ذاهب، الی ربی، سیهدین

برای دانلود این کتاب ارزشمند از لینک زیر استفاده نمایید.

شاید بپسندید:  دانلود برگزیده تفسیر نمونه سوره فاطر با فرمت ورد و پی دی اف