حکم خون مردگی زیر ناخن یا پوست چیست؟

اگر دیگر به آن خون نمی­گویند پاک است. [مراجع]

اگر به آن خون می گویند نجس است.{مراجع} (رساله مراجع م 101)

پاسخ گویی به سوالات شرعی خصوصی از طریق قسمت تماس با ما و سوالات غیر خصوصی از قسمت نظرات ممکن می باشد.

شاید بپسندید:  اگر فردی در بین نماز عصر بفهمد که نماز ظهر را نخوانده تکلیف چیست؟