غساله آب قلیل چه حکمی دارد؟

غساله آب قلیل که اوصاف نجاست یعنی رنگ، بو یا طعم نجاست را دارد نجس است. [تمام مراجع]

اما حکم غساله آب قلیل که اوصاف نجاست را ندارد به شرح ذیل می باشد:

نجس است. [آیات عظام: امام- رهبری- نوری- فاضل- مکارم- شاهرودی]

بنابر احتیاط واجب نجس است. [آیات عظام: وحید- سیستانی- زنجانی]

غساله ای که بعد از طهارت محل حاصل شود پاک است ولی غساله شستن های قبل از دفعه آخر نجس است. ( توضیح المسائل مراجع م 21 و رساله وحید م27- تحریرج1 ص 13 م24- رساله آموزش رهبری ج1 ص 31 م 2) [آیات عظام: خویی- تبریزی- صافی]

پاسخگویی به سوالات شرعی از قسمت تماس با ما و قسمت نظرات میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر مأموم زودتر از امام سر از رکوع بردارد و هنوز امام در رکوع باشد وظیفه چیست؟