مسئله۳۹۳: حکم جویدن آدامس، سقز  [ علک] و کندر  و مانند آن چیست؟

اگر اجزائی از آن جدا نشده و به حلق نرسد، اشکالی ندارد. و صرف طعم دار شدن بزاق دهان به سبب مجاورت و فرو دادن آن سبب بطلان روزه نمی شود. [ مشهور ]

حضرت امام قدس سره در تحریر چنین فرمودند: جویدن علک بنابر اصح، اشکالی ندارد هر چند مزه آن را در آب دهان بیابد، به شرط آن که این مزه به خاطر پراکنده شدن اجزاء آن ولو با ذوب شدن در دهان نباشد.

در جویدن آدامس اگر چیزی وارد حلق نمی شود، مانعی ندارد، ولی مکیدن کندر روزه را باطل می کند. [مقام معظم رهبری]

در سقز [علک] اجزائی از آن جدا شده و با آب دهان مخلوط می گردد لذا پس از مدتی جویدن، کوچکتر می گردد. [آیت الله مکارم]

و در جواب سؤالی از کندر و سقز و آدامس فرمودند: با توجه به این که اجزای آن تدریجا جدا می شود، جایز نیست.

بنابر این جویدن اولیه کندر یا سقز و آدامس که اجزایی از آن جدا می شود قطعا فرو دادن آن روزه را باطل می کند اما پس از مدتی جویدن در شب یا مثلا در روز ولی با بیرون ریختن آب دهان که دیگر از آنها اجزایی جدا نگردد به فتوای غیر آقای مکارم اشکال ندارد.البته این در صورتی است که تجاهر به فسق و روزه خواری در کوچه و خیابان نباشد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر پدری عمدا نمازهایش را نخواند آیا باید پسر بزرگتر نماز قضای او را بخواند؟