اگر فتوای مجتهد عوض شود آیا باید به افرادی که فتوای سابق را به آنها گفته ایم اعلام کنیم؟

واجب نیست اگر چه احوط است. (عروه الوثقی م36 و رساله مراجع ج1 م58)

توضحات: بهتر است شما نظر جدید را اعلام کنید ولی اگر اعلام نکردید برای شما گناه نوشته نمی شود

سوالات شخصی خود را از طریق تماس با ما و سوالات غیر شخصی خود را در بخش نظرات مطرح کنید

شاید بپسندید:  آیا واجب است غذای نجس شده در مهمانی ها اطلاع داده شود؟