مرجع تقلیدی در مسئله ای احتیاط واجب داده آیا می شود بعد از عمل در این احتیاط واجب با رعایت الاعلم فالاعلم به مرجع دیگری عدول کرد .؟

بله می تواند مثلاً فردی مقلد آیت الله سیستانی بوده و ايشان در غسل ترتیبی احتیاط واجب دارند که بعد از شستن هر عضوی از زیر دوش بیرون بیاید و دوباره به زیر دوش برود اما این فرد تا الان از این حکم بی خبر بوده حالا بعد از 20سال که از سن تکلیفش می گذرد می تواند با رعایت الاعلم فالاعلم به مرجع دیگری که قائل به این مطلب نیست عدول کند.

سوالات غیر شخصی خود را در قسمت نظرات و سوالات شخصی را در قسمت تماس با ما برای ما ارسال نمایید

شاید بپسندید:  حکم مرتد از نظر نجاست و پاکی چیست؟