اگر سی دی یا نوار قرآنی یا حدیث در چاه توالت بیفتد خارج کردن آن لازم است؟

حتی الامکان آن را خارج کنند. [آیت الله مکارم شیرازی]

بلی لازم است هر چند کلمات در سی دی مشخص نیست. [آیت الله صافی]

اگر هتک محسوب شود لازم است. [آیت الله سیستانی]

لازم نیست.( استفتاء خصوصی کتبی از مراجع عظام تقلید- نشریه پیام دین احکام قرآن ص25) [آیات عظام: رهبری- بهجت]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از طری قسمت تماس با ما و قسمت نظرات ممکن می باشد.

شاید بپسندید:  اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و خمس آن را بدهیم پاک می شود؟