اگر لباس یا فرش یا پتو یا موکت را بخواهیم با آب کر بشوییم آیا غساله آن باید خارج شود؟

لازم است. [آیات عظام: خویی- وحید- تبریزی]

بنابر احتیاط واجب لازم است. [آیات عظام: امام- فاضل- نوری]

لازم نیست. [آیات عظام: مکارم- سیستانی- زنجانی- بهجت- صافی- شاهرودی- اراکی]

در لباس بنابر احتیاط واجب باید غساله توسط فشار دادن یا تکان دادن خارج گردد اما در فرش جدا شدن آب غساله شرط نیست اما باید غساله از جای خود به وسیله دست کشیدن بر فرش در هنگام اتصال آب حرکت داده شود.( رساله مراجع ج1 م 159- رساله آفاق وحید و صافی م160- منهاج آقای خویی- تبریزی م461- اجوبه س71و73) [مقام معظم رهبری]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از طریق قسمت تماس با ما و قسمت نظرات میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر روزه دار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید و عمدا آن را بخورد، چه نوع کفاره ای دارد؟