اگر هنگام وضو به طور سهوی دست از پایین به بالا کشیده شود آیا وضو صحیح است؟

اگر عرفا از بالا به پایین شسته شود وضو صحیح است هر چند به طور سهوی دست به طرف بالا کشیده شود.( جامع المسائل فاضل ج2 س117)

پاسخ گویی به سوالات شرعی از طریق قسمت تماس با ما و قسمت نظرات نیسر است.

X حکم از پایین به بالا وضو گرفتنX اگر اشتباهی
شاید بپسندید:  آیا کفاره غیر هاشمی را می توان به فقیر هاشمی داد؟