اگر آب دهان و بینی در داخل به خون برسد بعد از بیرون آمدن آیا نجس هستند؟

اگر بعد از بیرون آمدن به خون آلوده نباشد پاک است. [غالب مراجع]( رساله مراجع ج1 م 134)

بنابر احتیاط نجس است.[آیت الله مکارم]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از طریق قسمت تماس به ما و نظرات میسر می باشد

شاید بپسندید:  چطوری باید میت تیمم بدهیم و کیفیت تیمم میت را چگونه است؟