اقسام طلاق
اقسام طلاق :

۱- سنی : طلاق جامع الشرایط در نزد شیعه

۲- بدعی : طلاقی که فاقد شرایط وفاسد است نزد شیعه

طلاق بدعی

۱- طلاق حائض یا نفساء در حال حضور زوج وامکان به دست آوردن شرایط طلاق

۲- طلاق در طهر مواقعه در غیر صغیره ویائسه وحامله

۳- طلاق معلق

۴- طلاق زنی که در سن من تحیض است وحیض نمی‌شود قبل از گذشتن سه ماه از آخرین نزدیکی

۵- طلاق بدون شهادت عدلین

۶- طلاق اجباری

۷- طلاق سه مرتبه بدون رجوع در بین (با تفصیلی که در مساله ذکر شد )[۱]

طلاق سنی

۱- طلاق رجعی ۲- طلاق بائن [۲]

تعریف طلاق رجعی وبائن

طلاق بائن طلاقی است که برای زوج حق رجوع ندارد اعم از اینکه عده داشته باشد یا نداشته باشد.

رجعی: در این طلاق زوج حق رجوع در مدت عده را دارد. اعم از اینکه رجوع کند یا نه [۳]

اقسام طلاق بائن

۱- طلاق قبل از دخول (قبلا یا دبرا)

۲- طلاق دختر قبل از بلوغ

۳- طلاق یائسه

البته این سه طلاق عده ندارد

۴- طلاق خلع

۵- طلاق مبارت

۶- سه طلاقی که در بین آنها رجوع حاصل شده است. [۴]

تعریف خلع ومبارات

طلاق خلع : طلاقی است که همراه با دو شرط باشد : ۱- بخشش مقداری مال از زوجه ۲- کراهت زوجه از زوج

طلاق مبارات : طلاقی است که همراه با دو شرط باشد : ۱- بخشش مال از زوجه ۲- کراهت از دو طرف

رجعی : اگر کراهت در بین نباشد یا فقط از طرف زوج باشد طلاق رجعی است. [۵]

مقدار وکیفیت کراهت

احتیاط این است که کراهت در حدی باشد که بترسد که اگر طلاق نگیرد از طاعت خارج شود و در معصیت داخل شود. (مشهور)[۶]

شاید بپسندید:  چرا عدم، ماهیت و مفهوم وجود حیثیت تعلیلی ندارند؟ چرا همیشه و همه جا حقیقت وجود،حیثیت تعلیلیه است؟

باید کراهت در حدی باشد که خوف خروج از طاعت ودخول در معصیت باشد ( سیستانی وحید تبریزی مکارم )[۷]

 

طلاق رجعی است (گلپایگانی )[۸]

طلاق حاکم شرع زن شخصی را که نه حاضر است که مخارج زندگی او را بدهد ونه حاضر است او را طلاق بدهد تابع این است که چه شرایطی موجود باشد وچه قسم طلاقی واقع شود. (امام )[۹]

طلاق حاکم شرع زن شخصی را که نه حاضر است که مخارج زندگی او را بدهد ونه حاضر است او را طلاق بدهد بائن است. (سیستانی. زنجانی)[۱۰]

به هر نوع که طلاق داده شود به همان نوع است(بهجت)[۱۱]

اگر طلاق حاکم از باب امتناع شوهر از نفقه باشد طلاق بائن است ودر غیر این صورت رجعی است. (تبریزی)[۱۲]

از نظر رجعی بودن یا نبودن با طلاق های دیگر فرقی ندارد (فاضل)[۱۳]

[۱]-. منهاج خوئی وحید م۱۴۳۵٫هدایه العباد گلپایگانی م۱۳۹۵٫سیستانی ج۳ م۱۳۹۵٫

[۲]- تحریر ج۲ القول فی اقسام الطلاق. منهاج خوئی وحید م۱۴۳۵٫هدایه العباد گلپایگانی م۱۳۹۵٫سیستانی ج۳ م۵۱۰٫

[۳]- همان

[۴]- توضیح المسائل مراجع م۲۵۲۲٫

[۵]- تحریر کتاب الخلع ومبارات م۱

[۶]- تحریرم۱۳ خویی منهاج م۱۴۸۳٫هدایه گلپایگانی م۱۴۸۰ هدایه صافی م۱۵ الاحکام الواضحه فاضل م۱۸۰۵

۷۷- وحیدمنهاج م ۱۴۸۳ تبریزی استفتائات ج۲ س۱۵۵۲٫ سیستانی منهاج م۶۱۵مکارم احکام النساء ص۲۱۳

[۸]- مجمع المسائل ج۲ س۷۳۹

[۹]- استفتائات امام ج۳س۴۱

[۱۰]- توضیح المسائل مراجع ذیل مساله ۲۵۲۲

[۱۱]- استفتائات ج۴س۵۴۲۸

[۱۲]- استفتائات ج۱س۱۶۹۹

[۱۳]- جامع المسائل ج۱س۱۵۸۹