طرق ثبوت نجاست؟

1- علم وجدانی یعنی یقین به نجاست شیء پیدا کند.

2- بینه:

الف)دو نفر عادل بگویند که چیزی نجس شده [مشهور]

ب)یک نفر عادل بگوید که چیزی نجس شده:

o               باید اجتناب کرد. [آیات عظام: خویی- تبریزی- مکارم]

o               نباید اجتناب کرد. [آیات عظام: امام- فاضل]

o               نجاست ثابت نمی شود. [آیت الله زنجانی]

o               در ثبوت نجاست اشکال است. [آیت الله سیستانی]

3-کسی که چیزی در اختیار او هست بگوید نجس است مثلاً همسر انسان بگوید ظرف یا چیز دیگری که در اختیار او است نجس می باشد.

4-گمان:

الف)با گمان اطمینان آور نجاست ثابت می شود. [آیات عظام: فاضل- سیستانی- بهجت-]

ب)به مطلق گمان ثابت نمی شود اگر چه قوی باشد.[عروه الوثقی فصل فی طرق ثبوت النجاسه م1- منهاج سیستانی ج1 م142و 416- تحریر امام ج1 م3 و 4و5 و6.] [آیات عظام: امام- مکارم- خویی- وحید]

 

شاید بپسندید:  اگر پول مخمس را خرج کنید آیا میتوان سر سال خمسی پول غیر مخمس را جایگزین کرد؟