بعد از یک حیض یائسه شدن
احکام یائسگی و حاملگی در بانوان
اگر زن قبل از یائسه شدن طلاق بگیرد و یک مرتبه خون ببیند و بعد یائسه شود تکلیف چیست؟

اگر یک مرتبه خون ببیند دو ماه دیگر عده بگیرد و اگر دو مرتبه خون ببیند یک ماه. (آیات عظام: امام- خویی- وحید-صافی- گلپایگانی-سیستانی- تبریزی)[۱]

شک در یائسه شدن

زنی که شک دارد یائسه شده است یا نه و خونی ببیند و نداند حیض است یا نه تکلیف چیست؟

باید بنا بگذارد که یائسه نشده. (مراجع)[۲]

عده حامل

عده اش تا به دنیا آمدن یا سقط فرزندش می­باشد بنابراین اگر یک ساعت بعد به دنیا بیاید عده اش تمام می­شود. [۳]

عده حامل غیر مدخوله

باید عده حامل نگه دارد. (آیات عظام: مکارم- خویی- وحید- سیستانی- گلپایگانی)[۴]

احتیاط لازم واجب است عده نگه دارد. (آیت الله بهجت)[۵]

  • عده زنی که حامل از غیر شوهری باشد مثل زنا را بیان فرمائید؟

به فرض حمل با تولد عده تمام نمی­شود و باید سه حیض عده نگه دارد مثل غیر حامل. (آیات عظام: امام- صافی و گلپایگانی- سیستانی- وحید و )[۶]

بنابر به مشهور به سه حیض است لیکن خالی از اشکال نیست و احتیاط ترک نشود. (خویی)[۷]

نکته:اگر بعد یاقبل از طلاق وطی به شبهه شده وحامله است وضع حمل اتمام عده وطی به شبهه است نه نسبت به زوج مطلق. (سیستانی امام)[۸]

 

عده مستقیمه الحیض

  • مستقیمه الحیض یعنی چه؟ وعده آن چقدر است؟

یعنی کسی که به پاکی بین دو حیض او کمتر از ۳ ماه است و فرق نمی­کند یک بار حیض شود یا ۶ بار یا بیشتر(امام)

و عده او ۳ حیض است. (آیات عظام: امام- خویی – وحید- صافی- گلپایگانی- سیستانی)[۹]

  • اگر زنی مستقیم الحیض بعد از طلاق یک بار حیض شد و به جهت نامعلومی دیگر حیض نشد تکلیف چیست؟
شاید بپسندید:  فرق طلاق رجعی وخلع و مبارات چیست؟

اگر علت آن معلوم نیست که آیا به خاطر حمل است یا علت دیگر ۹ماه صبر کند و اگر وضع حمل نکرد ۳ ماه دیگر عده نگه دارد. [آیات عظام: خویی- وحید- سیستانی: بنابر احتیاط واجب([۱۰]

[۱]- تحریر امام القول فی العده م۴- خویی و وحید منهاج الصالحین ۱۴۷۸- صافی و گلپایگانی هدایه العباد م ۱۴۱۰- سیستانی منهاج م ۵۴۵- تبریزی صراط النجاه س ۱۷۰۵٫

[۲]- توضیح المسائل مراجع ۴۳۹٫

[۳]- توضیح المسائل مراجع ۲۵۱۴

[۴]- مکارم س ۸۲۳٫  منهاج الصالحین خویی و وحید م ۱۴۸۱- منهاج سیستانی ۵۴۲- گلپایگانی مجمع المسائل ج۴ س ۸۷۹٫

[۵]- استفتائات ج۴ ص ۲۴۵ م ۵۴۷۰٫

[۶]- تحریر امام۶ هدایه العباد صافی و گلپایگانی۱۴۱۲- سیستانی منهاج ۵۵۵- منهاج وحید ۱۴۵۸

[۷]- منهاج خویی ۱۴۵۸

[۸]- تحریر امام۶سیستانی منهاج ۵۵۵-

[۹]- تحریر امام م ۱۱- خویی و وحید منهاج ۱۴۴۶- صافی و گلپایگانی هدایه العباد م ۱۴۱۷- سیستانی منهاج م ۵۵۱- توضیح المسائل مراجع م ۲۵۱۱٫

[۱۰]- خویی و وحید منهاج الصالحین۱۴۷۷- سیستانی به احتیاط منهاج م ۵۵۱٫