عده وفات
احکام عده وفات در زن حامله و فوت کرده

بر هر زنی که شوهرش بمیرد، فرقی نمی­کند کوچک باشد یا بزرگ، یائسه باشد و یا غیر یائسه و دائمه باشد یا موقت، مدخوله باشد یا نباشد، عاقل باشد یا غیر عاقل، مسلمان باشد یا غیر مسلمان. (مراجع)[۱]

ابعد الاجلین، یعنی هر کدام از وضع حمل و ۴ ماه و ده روز طولانی تر باشد همان عده وفات زن حامل است پس ممکن است ۹ماه طول بکشد. (مراجع)[۲]

۴ ماه و ده روز قمری

احتیاط مستحب آن است که با توجه به اختلاف ماه، ۱۳۰ روز عده نگه دارد. (آیات عظام: خویی- وحید- سیستانی)[۳]

در طلاق رجعی تبدیل به عده وفات می­شود، و در بائن همان عده کافی است. (آیات عظام: امام- خویی- وحید- گلپایگانی- سیستانی- بهجت مکارم)[۴]

عده وفات از زمان فوت است یا از زمان با خبر شدن؟

ابتدای عده وفات از موقعی است که زن از مرگ شوهر مطلع شود. (اتفاق)[۵]

سیستانی:اما این حکم در زنی که بالغ نشده یا دیوانه است محل اشکال است و رعایت احتیاط واجب است.

فوت زوج در زمان عده

  • اگر در زمان عده طلاق رجعی یا بائن شوهر فوت کرد عده زن چگونه می­شود؟

در عده طلاق رجعی بوده و بعد فوت همسر اتفاق افتاد:

نگه داشتن عده وفات لازم است. (آیات عظام: مکارم- بهجت- امام- خویی- وحید- نوری- سیستانی)

در عده بائن بود و بعد فوت همسر اتفاق افتاده:

تکلمیل عده بائن لازم است. (آیات عظام: مکارم- بهجت- امام- خویی- وحید – سیستانی)[۶]

[۱]- توضیح المسائل مراجع ۲۵۱۷٫رساله وحید م۲۵۸۱

[۲]- توضیح المسائل مراجع ۲۵۱۷٫رساله وحید م۲۵۸۱

[۳]- خویی و وحید منهاج م ۱۴۵۰- سیستانی منهاج م ۵۷۹

[۴]- تحریر امام م ۳- منهاج خویی و وحید ۱۴۵۴- سیستانی م ۵۸۰- بهجت رساله عربی ۱۹۴۷- مجمع المسائل گلپایگانی ج۲ س ۷۰۳٫احکام النساء س۸۴۹

شاید بپسندید:  آیا کسی که زنا کرده عده داره؟

[۵]- توضیح المسائل مراجع م ۲۵۲۰٫

[۶]- تحریر ج۴ م۳ – مکارم استفتائات ج۳ ص ۲۷۸ س ۷۳۹٫- بهجت جامع المسائل ج۴ ص ۱۶۵- منهاج خویی و وحید م ۱۴۵۴- منهاج سیستانی ج۳ م ۵۸۰ – استفتائات نوری ج۱ م ۶۹۶٫