احکام سه طلاقه کردن زن
سه طلاقه

در این صورت فقط یک طلاق واقع می شود (امام. خوئی گلپایگانی صافی سیستانی )[۱]

اگر بگوید (هی طالق ثلاث ) یک طلاق واقع می شود. (امام)[۲]

در این صورت طلاق باطل است ولی اگر بگوید هی طالق هی طالق هی طالق در این صورت یک طلاق واقع می شود وزیاده باطل است (خوئی باطل)[۳]

اگر با این صیغه اراده سه طلاقه کرده باشد یک طلاق هم واقع نمی‌شود. (گلپایگانی سیستانی )[۴]

سه طلاق واقع می شود. (امام. گلپایگانی خوئی تبریزی )[۵]

[۱]- تحریر م۷ خوئی منهاج م۱۴۳۳٫سیستانی منهاج م۵۱۱٫مجمع المسائل ج۲ س۶۷۷٫هدایه العباد م۱۳۸۹

[۲]- تحریر م۷ خوئی منهاج م۱۴۳۳

[۳]- منهاج الصالحین فصل فی اقسلم الطلاق م۱۴۳۳

[۴]- سیستانی منهاج م۵۱۱(آیت الله سیستانی تفصیلات دیگری هم دارد که به منبع رجوع شود).مجمع المسائل ج۲ س۶۷۷٫هدایه العباد م۱۳۸۹

[۵]- تحریر م۷٫ هدایه العباد م۱۳۸۹٫ صراط النجاه خوئی تبریزی ج۱ س۱۵۰۵٫

شاید بپسندید:  خود زوجین یا وکیل از طرف آنها چگونه باید صیغه طلاق خلع را اجراء نمایند؟