احکام طلاق زن حائض و نفساء و زنی که از عادت پاک شده
طلاق غایب

  • چنانچه درحالى که از همسرش جدا مى‌شود حائض یا نفساء باشد، چه زمانى مى‌تواند او راطلاق دهد؟

باید تا مدتی که زنها معمولا از حیض و نفاس پاک می شوند صبر کند. (اتفاق)[۱]

چنانچه درحالى از همسرش جداشود که از عادت پاک شده و با او نزدیکى کرده باشد،چه زمانى مى‌تواند او راطلاق دهد؟

باید به قدری که زن معمولا بعد از آن پاکی خون می بیند و دو باره پاک می شود صبر کند.

واین مدت : ۱- باید یکماه باشد (زنجانی وحید گلپایگانی )

۲- احتیاط واجب کمتر از یکماه نباشد (سیستانی خویی تبریزی مکارم )

۳- احتیاط مستحب کمتر از یکماه نباشد (فاضل )[۲]

چنانچه درحالى از همسرش جدا شود که هم پاک ست و هم با اونزدیکى نکرده باشد، آیا هر زمانى که بخواهد می تواند طلاق بدهد؟

هر زمان بخواهد می تواند طلاق دهد ما دامی که نداند در حال حیض است (امام گلپایگانی صافی )[۳]

  • اگر زن حاضر باشد ولی امتناع از جواب دادن می کند حکم چیست؟

حاضر ی که اطلاع از حالش متعسر و متعذر است در حکم غایب است (امام خویی وحید گلپایگانی صافی بهجت سیستانی فاضل مکارم نوری)[۴]

[۱]- توضیح المسائل مراجع م ۲۵۰۲

[۲]- توضیح المسائل مراجع م ۲۵۰۶ گلپایگانی هدایه العبا د م وحید رساله م۲۵۷۰

[۳]- تحریر م۱۲ گلپایگانی هدایه العبا د م۱۳۷۷صافی هدایه القول فی شروطه م۱۲

[۴]-امام تحریر م۱۳ خویی وحید منهاج م۱۴۲۱و۱۴۸۶ گلپایگانی وصافی هدایه العباد ۱۳۷۸ بهجت مجمع المسائل ۱۹۳۰سیستانی منهاج الصالحین م۴۹۰ فاضل الاحکام الواضحه م۱۷۵۸٫ نوری ومکارم توضیح المسائل مراجع م۲۵۰۰

شاید بپسندید:  چه زنانی عده ندارند؟