عده زنا
آیا کسی که زنا کرده عده داره؟

زنا عده ندارد. (آیات عظام: امام- صافی- گلپایگانی- خویی- وحید- بهجت- فاضل)[۱]

عده ندارد ولکن به احتیاط واجب زانی با او ازدواج نکند تا یک حیض شود. (آیات عظام : خویی- وحید)

عده ندارد اگر چه احتیاط مستحب این است که زن استبراء کند به یک حیض شدنواگر اعتقاد داشته که زانی زوج او است وخود را در اختیار او قرار دارد وبعد خلاف آن کشف شود بنابر احتیاط لازم باید عده نگه دارد (آیت الله سیستانی)[۲]

[۱]- تحریر امام م۱-منهاج خویی و وحید م ۱۴۷۱٫ هدایه العباد ج۲ م ۱۴۴۸ القول فی عده وطی الشبهه فاضل الاحکام الواضحه۱۷۹۱ بهجت استفتائات ج۴ من ۵۴۵۹٫

[۲]- منهاج الصالحین م ۵۶۶٫٫

شاید بپسندید:  آیا وضو گرفتن در ایام عادت ماهانه صحیح است؟