حکم اطلاع از غذای نجس شده در مهمانی ها؟

میزبان: باید به همه مهمانان اطلاع دهد.

مهمانان: لازم نیست به کسی اطلاع دهد اما باید خودش از خوردن آن اجتناب کند. البته در صورتی که شخصی در تماس با سایر افراد [مثلا اعضای خانواده خودش] است و این نجاست به او هم سرایت می­کند باید اطلاع دهد [مثلاً استفاده از قاشق مشترک] در غیر این صورت لازم نیست اطلاع دهد.

آشپز: اگر او نجس نموده [مباشر بوده] باید بگوید و اگر فقط متوجه شده باشد اما خودش نجس نکرده لازم نیست اطلاع دهد.

فرزندان: اگر در طبخ غذا همکاری می کند باید بگوید و الا واجب نیست.( رساله مراجع ج1 م145.)

پاسخگویی به سوالات شرعی از طریق قسمت تماس با ما و قسمت نظرات میسر می باشد.

شاید بپسندید:  تکثیر نرم افزار اگر از نظر قانونی ممنوع باشد چه حکمی دارد؟