جواز خروج زن از منزل در عده وفات
آیا زن در زمان عده وفات میتواند از خانه خارج شود؟

در تامین حوائج خود جایز است مخصوصا اگر ضروری باشد یا امور راجحه مانند حجوزیارت… (آیات عظام: امام- گلپایگانی- صافی)[۱]

جایز است ولی کراهت دارد الا در موارد ضروری یا اداء حق… (آیات عظام: خویی- وحید- سیستانی)[۲]

کراهت دارد. (آیت الله تبریزی)[۳]

نکته :یکره لها المبیت خارج بیتها علی الاقرب

حداد

  • حکم حداد در عده وفات را بیان کنید؟ و مقصود از حداد چیست؟

حداد واجب است (مراجع )

مقصود از حداد زینت است در زمان عده و فرق نمی­کند در لباس باشد یا در بدن و تشخیص آن با عرف است. و ترک آن در زمان عده بر زن واجب است. (حتی می­تواند کیفیت پارچه و دوخت لباس سیاه زینت حساب شود) (آیات عظام: خویی- وحید- سیستانی- گلپایگانی- صافی- بهجت مکارم )[۴]

در مورد مرد غائب که به حکم حاکم ولی او زن ش را طلاق می‌دهد وزن باید عده وفات نگه دارد در این فرض حداد واجب نیست (خوئی وحید)[۵]

 

  • اگر حداد را حفظ نکرد آیا به عده خللی وارد می­شود؟

حداد واجب مستقلی است و شرط در عده نمی­باشد. و لذا خللی در عده وارد نمی­شود. (آیات عظام: خویی- وحید- امام- گلپایگانی- صافی- سیستانی)[۶]

اگر مدت زیاد باشد، حداد واجب است. (آیات عظام: امام- گلپایگانی- صافی)[۷]

اگر کم باشد مثل (یک الی د روز) واجب نیست. (آیات عظام: امام—وحید- گلپایگانی- صافی)[۸]

واجب است مطلقا. (آیات عظام: خویی- سیستانی- فاضل)[۹]

[۱]- تحریرالوسیله ج۲ م۷- هدایه العباد گلپایگانی و صافی م ۱۴۲۹٫

[۲]-منهاج خویی و وحید م ۱۴۵۲ – سیستانی منهاج ۵۸۵٫

[۳]- صراط النجاه ج۲ س ۱۷۰۶

[۴]- منهاج خویی- وحید ۱۴۴۵ منهاج سیستانی ۵۸۱- تحریر القول فی العده الوفاه م۴- گلپایگانی و صافی ۱۴۲۶- توضیح المسائل مراجع م ۲۵۱۸- بهجت توضیح المسائل عربی م ۱۹۴۴٫ احکام النساء مکارم م۸۵۳

شاید بپسندید:  عده زنی که حیض نمی بیند چقدر است؟

[۵]- منهاج م۱۴۵۹

[۶]- خویی و وحید منهاج ۱۴۵۲- تحریر الوسله م۵- هدایه العباد گلپایگانی و صافی م ۱۴۲۷- سیستانی منهاج م۵۸۴٫

[۷]- تحریر عده وفات م۶گلپایگانی و صافی هدایه العباد ۱۴۲۸٫

[۸]- تحریر امام م۶- وحید منهاج ۱۴۵۳- گلپایگانی و صافی هدایه العباد م ۱۴۲۸٫

[۹]- خویی منهاج ج۳ م ۱۴۵۲- منهاج سیستانی م ۵۸۲- فاضل الاحکام الواضحه م ۹۵ و ۱۵۹۴٫