کسی که تازه می خواهد تقلید کند آیا می تواند از مرجعی که در قید حیات نیست تقلید کند؟ [تقلید ابتدایی](یعنی تا الان مرجع تقلید نداشته و الان می خواهد یک مرجع تقلید انتخاب کند آیا می تواند مرجعش را از بین علمای درگذشته انتخاب کند)

جایز نیست. [غالب مراجع ‍‌‍]

در صورت ثبوت اعلمیت باید تقلید کند اگر وظیفه اش تقلید از او بوده [ آیت الله وحید خراسانی]

تقلید ابتدایی از شخص امام خمینی جایز است البته در زمان حاضر {رهبری}

جایز است به شرط آن که مرجع میت اعلم باشد و در زمان حیات آن مجتهد این شخص ممیز بوده باشد هر چند بالغ نبوده است. ((همان م ۹- رساله آیت الله وحید خراسانی م۹) [آیت الله: تبریزی]

منبع: رساله مراجع مساله ۲

 

شاید بپسندید:  اگر موی میت را مس کند یا موی خود را به میت برساند آیا غسل مس میت واجب می شود؟