اگر بچه ای که بلوغ او نزدیک است بگوید فلان لباس نجس شده آیا می شود به گفته او اطمینان کرد؟

اگر در دست او است نجس است. [آیات عظام: فاضل-بهجت]

اگر در دست او است و مورد اطمینان است نجس است. عروه فصل فی طرق ثبوت النجاسه م13.) [آیات عظام: سیستانی- خویی- مکارم]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از طریق قسمت تماس به ما و نظرات میسر می باشد

شاید بپسندید:  آیا در خود سفر می شود نذر روزه مستحبی کرد؟