الکل صنعتی و یا طبی آیا پاکند یا نجس؟

الکل صنعتی: اگر نداند از چیزی که مست کننده و روان است درست کرده اند پاک است [غالب مراجع]

الکل طبی:

اگر یقین نداشته باشید که از الکل مایع و مست کننده تهیه شده پاک است. (رساله مراجع م112 و اجوبه س 305.) [آیات عظام: امام- رهبری]

پاک است. [آیات عظام: سیستانی- مکارم- فاضل- وحید]

بنا بر احتیاط واجب نجس است. [آیت الله بهجت]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت تماس با ما یا قسمت نظرات ممکن می باشد.

شاید بپسندید:  اگر روزه قضا را بدون مجوز بعد از ظهر باطل کنم چقدر باید کفاره بدم؟